PDF Print E-mail
Written by Monte Hamilton   
Monday, 19 February 2007

February 20:  Amgen Tour of California Stage 1 Sausilito to Santa Rosa


click image to enlarge 
mjohnson_toyota_stage1_01 mjohnson_toyota_stage1_02
photo © Mark Johnson photo © Mark Johnson
mjohnson_toyota_stage1_03  mjohnson_toyota_stage1_04 
photo © Mark Johnson  photo © Mark Johnson
mjohnson_toyota_stage1_05 mjohnson_toyota_stage1_06
photo © Mark Johnson photo © Mark Johnson
mjohnson_toyota_stage1_07 teamcarscomingthrough600
photo © Mark Johnson  photo © Heather Hill

Last Updated ( Wednesday, 16 January 2008 )
 
< Prev   Next >